InMemory
Takkekort
Gjennom et liv er det mange som har bidratt og noen har betydd ekstra mye. De er det godt å få sendt en takk til.

Takkekort i samme design som programheftene blir lagt ekstra merke til. Disse kan fås i enkle eller doble kort i både stående og liggende format A6. Kortene leveres med konvolutter og bestilles gjennom ditt begravelsesbyrå.