InMemory

Tänk möjligheterna vid exempelvis en historisk gravplats!

Tänk möjligheterna vid exempelvis en historisk gravplats!
Ett stort antal historiske gravar står mer eller mindre utan information i dag.

InQR kodOfta finns en intressant historia att berätta, om personen, platsen eller händelsen. Det finns inga gränser för hur mycket information man kan förmedla genom den lilla QR-brickan som dessutom kan uppdateras kontinuerligt utan att behöva byta ut själva brickan.