InMemory
Miljöarbetet är en naturlig del av InMemorys dagliga arbete
Vi måste tänka på framtiden, därför är vi på inMemory väldigt måna om att arbeta så miljövänligt som möjligt. Genom att använda oss utav hållbara processer och egna rutiner, anlita pålitliga leverantörer och erbjuda miljömärkta trycksaker, bidrar vi till ett mer hållbart samhälle.

 

Miljöarbete – vårt tryckeri

Majornas Grafiska är svanenlicensierat och uppfyller de nordiska kriterierna för miljömärkning av trycksaker. Energiförbrukningen i tryckeriet mäts och följs upp varje kvartal. Exempelvis används toppmoderna tryckpressar för att minska elförbrukningen.

 

Alla trycksaker är märkta med Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärke. De ser till helhetsperspektivet – från råvara till avfall. Pappersbruken som tillverkar materialet är miljögodkända, och har låg energiförbrukning samt höga krav på rening av kemikalier och avfall. Tryckeriet använder minimalt med skadliga kemikalier i tryckprocessen, samt minimerar sin energiförbrukning. Allt tryckt material vi levererar är Svanen-märkt; program, tackkort, minnesböcker med mera.

 

Miljöarbete – vår speditör

Vår speditör är certifierade enligt ISO 14001 och deras chaufförer är utbildade i sparsam körning och i att ta miljöhänsyn i det dagliga arbetet. Vår speditör bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att erbjuda effektiva logistiklösningar och transporter med ständigt minskande miljöpåverkan. Bland annat genom att:
  • Arbeta strukturerat med miljöfrågor.
  • Påverka, ställa krav på och samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter.
  • Stödja forskning och utveckling kring bränsle, logistik och teknik inom transportmedel.

 

ISO 14001 ISO 9001 Miljömärkt